REJESTRACJA

22 815 44 72

ZAPRASZAMY

8:00 - 20:00

Kardiosystem Bródno

ul. Kondratowicza 18
WARSZAWA - Bródno
Zapraszamy od 11:00 do 19:00

Lista Specjalistów, przychodnia Bródno

CHIRURG, CHIRURG ONKOLOG, CHIRURG NACZYNIOWY
dr n.med. Tomasz MIŁEK
Z-ca Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
Godziny przyjęć:
Wtorek: od 13:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n.med. Tomasz MIŁEK


Z-ca Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


DIABETOLOG
dr Anna STEMPKOWSKA
Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Centralnych Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.   
Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr Anna STEMPKOWSKA


Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Centralnych Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. 


dr Beata KOWALCZYK
Specjalista diabetolog dla dorosłych i dzieci.   
Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr Beata KOWALCZYK


Specjalista diabetolog dla dorosłych i dzieci. 


prof. dr hab. n. med. Paweł PIĄTKIEWICZ
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.    

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: od 15:00
umów wizytę
Kardiosystem

prof. dr hab. n. med. Paweł PIĄTKIEWICZ


Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, diabetologia.


DIETETYK
mgr Jolanta JANKOWSKA
Dietetyk  
Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

mgr Jolanta JANKOWSKA


Dietetyk


mgr Monika MISZELSKA
Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Środa: od 15:30
umów wizytę
Kardiosystem

mgr Monika MISZELSKA


Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pani mgr żywienia Monika Miszelska prowadzi konsultacje dietetyczne  oraz układa programy żywieniowe, wykonuje analize sposobu żywienia, składu ciała, ocena menu / jadłospisów.


ENDOKRYNOLOG
dr Anna STEMPKOWSKA
Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Centralnych Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.   
Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr Anna STEMPKOWSKA


Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Centralnych Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. 


GINEKOLOG
dr n. med. Jolanta MAZUREK-KANTOR
Adiunkt w Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr n. med. Jolanta MAZUREK-KANTOR


Adiunkt w Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


prof. dr hab. n. med. Krzysztof CENDROWSKI
Ordynator Oddziału Ginekologii w Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Umów wizytę: Krzysztof Cendrowski - ZnanyLekarz.pl   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Środa: od 15:00
umów wizytę
Kardiosystem

prof. dr hab. n. med. Krzysztof CENDROWSKI


Ordynator Oddziału Ginekologii w Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Umów wizytę:

Krzysztof Cendrowski - ZnanyLekarz.pl 

Dyplom lekarza uzyskał na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej  w Warszawie. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu. Po stażu pracę podjął w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Był wykładowcą Położnictwa i Ginekologii w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 dla Położnych w Warszawie.

Posiada specjalizację I i II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii. Został powołany na Biegłego Sądowego przy Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a następnie stopień doktora habilitowanego.

Uzyskał specjalizację w zakresie ginekologii onkologicznej.  Obecnie pracuje w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie początkowo pełnił funkcję Kierownika Bloku Porodowego, a następnie Kierownika Kliniki Ginekologii. Wykonuje operacje ginekologiczne w przypadkach nowotworów narządu rodnego (raka szyjki macicy, raka trzonu macicy (endometrium), raka sromu, raka jajnika.

Przeprowadza operacje mięśniaków macicy m.in. wyłuszczanie mięśniaków drogą brzuszną, histeroskopowe usuwanie mięśniaków podśluzówkowych, amputacje trzonu macicy, wycięcie macicy drogą brzuszną i drogą pochwową. Jest specjalistą w dziedzinie Uroginekologii, w leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu u kobiet, wykonuje m.in. operacje plastyczne pochwy i krocza połączone ze stosowaniem taśm i siatek syntetycznych, a także wraz z fizjoterapeutami draża nowoczesne techniki elektrostymulacyjne.

Zajmuje się opieką nad pacjentkami w ciąży fizjologicznej oraz ciąży wysokiego ryzyka z towarzyszącą patologią. Jest członkiem wielu krajowych i europejskich towarzystw naukowych, posiada certyfikat USG – Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Jest autorem około 200 publikacji naukowych z zakresu ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej. Realizuje w Klinice programy naukowe oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Certyfikaty i dyplomy (w załączeniu). Odbył liczne staże i wykłady w ośrodkach zagranicznych, m.in. w Instytucie Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu w Padwie (Włochy), prowadzonym przez Prof. Antonio Onnisa w zakresie ginekologii operacyjnej, na Uniwersytecie w Perugii (Włochy), na Uniwersytecie w Lizbonie, w Porto (Portugalia), w Barcelonie (Hiszpania), w Ponta Delgada (Portugalia), w Granadzie (Hiszpania).

Otrzymał liczne naukowe i dydaktyczne nagrody indywidualne i zespołowe Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


KARDIOLOG
dr hab. n. med. Tomasz RYWIK
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Klinice Niewydolności Serca i Transplantologii.    

więcej informacji »

Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr hab. n. med. Tomasz RYWIK


Pracuje w Instytucie Kardiologii w Klinice Niewydolności Serca i Transplantologii.  

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia.

Przyjmuje pacjentów kardiologicznych i wykonuje USG naczyń tętnic szyjnych i USG naczyń tętnic kończyn dolnych.


dr Wojciech NOWAK
Pracuje w Klinice Kardiochirurgii Szpitala MSWiA.  
Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr Wojciech NOWAK


Pracuje w Klinice Kardiochirurgii Szpitala MSWiA.


dr n. med. Marlena OLSZAK-WAŚKIEWICZ
Pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr n. med. Marlena OLSZAK-WAŚKIEWICZ


Pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. 

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia


dr n. med. Katarzyna MICHEL - ROWICKA
Pracuje w w Klinice Nadciśnienia Tętniczego oraz Pracowni Przepływów Naczyniowych Instytutu Kardiologii w Warszawie.     

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Środa: od 16:00

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr n. med. Katarzyna MICHEL - ROWICKA


Pracuje w w Klinice Nadciśnienia Tętniczego oraz Pracowni Przepływów Naczyniowych Instytutu Kardiologii w Warszawie. 

 

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych obroną rozprawy doktorskiej pod tytułem: „ Ocena zmienności ciśnienia tętniczego oraz wybranych parametrów układu sercowo – naczyniowego u chorych z guzem chromochłonnym”.

Leczone choroby:

- zawał serca

- nadciśnienie tętnicze

- choroba wieńcowa

- arytmia

- nadciśnienie płuce

- miażdzyżca

- choroby niedokrwienne serca.


dr n.med. Marcin KONOPKA
Pracuje w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego (Szpital Bródnowski).  Wykonuje badania echokardiograficzne.   
Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr n.med. Marcin KONOPKA


Pracuje w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego (Szpital Bródnowski).  Wykonuje badania echokardiograficzne. 


prof. dr hab. Marek KUCH
Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego.  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Wtorek: od 15:30
Czwartek: od 15:30
umów wizytę
Kardiosystem

prof. dr hab. Marek KUCH


Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego.

W 1988 ukończył z wyróżnieniem studia medyczne w II Wydziale lekarskim w Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych (I stopień w 1992 i II stopień w 1995) i kardiologii (2003).

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1990 w Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie rozprawy pt. Porównanie wartości echokardiografii przezprzełykowej z echokardiografią klasyczną w diagnostyce kardiologicznej. W 2001 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Stratyfikacja ryzyka wystąpienia ostrych zespołów wieńcowych u chorych po zawale serca z załamkiem "Q". W 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Klinice Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Szpitalu Bródnowskim, z którą jest związany do dnia dzisiejszego. W latach 2010–2015 kierownik Zakładu Niewydolności Serca I Rehabilitacji Kardiologicznej, a od 2015 kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego.

W kadencji 2012–2016 i 2016–2020 Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członek towarzystw naukowych, w tym m.in.: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Autor lub współautor ponad 600 publikacji, w tym prac oryginalnych, poglądowych, kazuistycznych, rozdziałów w książkach i monografii. Współredaktor książek z zakresu kardiologii i rehabilitacji, a także materiałów multimedialnych, dotyczących elektrokardiografii i echokardiografii, choroby niedokrwiennej serca i niewydolności serca. Jest twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika Medycyna Faktów i członkiem zespołów redakcyjnych wielu czasopism medycznych.


KARDIOLOG DZIECIĘCY
dr n. med. Maria MISZCZAK-KNECHT
Specjalizacje: pediatria, kardiologia dziecięca, , w szczególności omdlenia i zaburzenia rytmu serca u dzieci  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: od 16:00

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr n. med. Maria MISZCZAK-KNECHT


Specjalizacje: pediatria, kardiologia dziecięca, , w szczególności omdlenia i zaburzenia rytmu serca u dzieci

Doktor Maria Miszczak-Knecht pracuje w Klinice Kardiologii w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.


NEUROLOG
dr hab. n. med. Dariusz KOZIOROWSKI
Pracuje jako adiunkt w Klinice Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Czwartek: od 15:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr hab. n. med. Dariusz KOZIOROWSKI


Pracuje jako adiunkt w Klinice Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prezes Polskiego Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych. 

Prezes Sekcji Schorzeń Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2000 roku uzyskał tytuł lekarza w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W 2006 roku uzyskał  tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny w wyróżnieniem. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Rola ferrytyny w patogenezie choroby Parkinsona", promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman. 

W 2007 roku ukończył  specjalizację w zakresie neurologii.

Pracuje w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytet Medyczny, Wojewódzki Szpital Bródnowski przy ul. Kondratowicza 8, w Warszawie.

Dziedzina zainteresowań:

- choroby układu pozapiramidowego ze szczególnym uwzględnieniem genetyki choroby Parkinsona oraz leczenia genetycznego choroby Parkinsona

- prowadzenie chorych po zabiegach DBS.


ORTOPEDA
dr n. med. Robert SUROWIECKI
Pracuje w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: od 15:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n. med. Robert SUROWIECKI


Pracuje w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego. 

Specjalista w dziedzinie traumatologii, ortopedii, medycynie sportowej i wychowania sportowego.

Wieloletni wykładowca i asystent w Katedrze i Klinice II Wydziału Lekarskiego WUM. 

Zajmuje się chirurgią artroskopową stawów i leczeniem osteoporozy. 


OKULISTA
PULMONOLOG
dr n. med. Jacek JAGODZIŃSKI
Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w Mazowieckim Centrum LeczeniaChorób Płuc i Gruźlicy.   
Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr n. med. Jacek JAGODZIŃSKI


Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy w Mazowieckim Centrum LeczeniaChorób Płuc i Gruźlicy. 


RADIOLOG
dr Krzysztof GIBIŃSKI
Pracuje w Szpitalu Kliniczny na Banacha w Warszawie.  Wykonuje badania ultrasonograficzne takie jak USG tarczycy, jamy brzusznej, nerek, ślinianek, wątroby, układu moczowego.   
Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr Krzysztof GIBIŃSKI


Pracuje w Szpitalu Kliniczny na Banacha w Warszawie.  Wykonuje badania ultrasonograficzne takie jak USG tarczycy, jamy brzusznej, nerek, ślinianek, wątroby, układu moczowego. 


REUMATOLOG
dr Piotr GEISLER
Dr Piotr Geisler jest w trakcie specjalizacji z reumatologii w Szpitalu WIM na ul. Szaserów. W naszej przychodni konsultuje pacjentów reumatologicznych oraz wykonuje badania USG  
Godziny przyjęć:

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr Piotr GEISLER


Dr Piotr Geisler jest w trakcie specjalizacji z reumatologii w Szpitalu WIM na ul. Szaserów. W naszej przychodni konsultuje pacjentów reumatologicznych oraz wykonuje badania USG


PARTNERZY

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE

Przychodnia specjalistyczna Kardiosystem - Warszawa

Podaj nam swój adres e-mail, by zapisać się do newslettera i być na bieżąco z informacjami oraz promocjami przychodni Kardiosystem.

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

zamknij