REJESTRACJA

22 815 44 72

ZAPRASZAMY

8:00 - 20:00

Kardiosystem Gocław (dawniej Anin)

ul. Nagórskiego 1
WARSZAWA - Gocław
Zapraszamy od 8:00 do 20:00

Lista Specjalistów, przychodnia Gocław

GASTROLOG
dr Andrzej BIEGANOWSKI
Konsultant Kierownik Pracowni Endoskopii Instytutu Kardiologii w Warszawie.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: od 15:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr Andrzej BIEGANOWSKI


Konsultant Kierownik Pracowni Endoskopii Instytutu Kardiologii w Warszawie. 

Absolwent Akademii Medycznej w 1973 w Warszawie.

Wieloletni asystent Kliniki Gastroenterologii  i Przemiany Materii  CMKP (tj . Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego)  z siedzibą w Szpitalu Miejskim „Elżbietanek”  przy ul Goszczyńskiego 1  w Warszawie.
Liczne szkolenia i kursy z zakresu gastroenterologii i endoskopii.
Od 1987 asystent w Klinice Wad  Nabytych Serca  oraz  gastrolog-  Konsultant  Kierownik  Pracowni Endoskopii Instytutu Kardiologii  a  od 2006 roku  w Samodzielnej Pracowni Endoskopii  Instytutu Kardiologii  w Warszawie.
Wieloletnia praktyka w wykonywaniu badań endoskopowych  (ponad 1000  badań rocznie), w tym endoskopowe tamowanie krwotoków  z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Wykonywane usługi:

Konsultacja gastrologiczna 200 zł

 


 
Główne obszary zainteresowań klinicznych:
- endoskopowe tamowanie krwotoków  w górnym odcinku przewodu pokarmowego
- choroba refluksowa przełyku
- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
- czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego.

Specjalizacje: specjalista gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych.


DIETETYK
mgr Jolanta JANKOWSKA
Dietetyk  
Godziny przyjęć:
Wtorek: od 15:00
Piątek: od 15:00
umów wizytę
Kardiosystem

mgr Jolanta JANKOWSKA


Dietetyk


KARDIOLOG
dr n.med. Katarzyna MICHEL-ROWICKA
Pracuje w w Klinice Nadciśnienia Tętniczego oraz Pracowni Przepływów Naczyniowych Instytutu Kardiologii w Warszawie.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Wtorek: od 15:30
umów wizytę
Kardiosystem

dr n.med. Katarzyna MICHEL-ROWICKA


Pracuje w w Klinice Nadciśnienia Tętniczego oraz Pracowni Przepływów Naczyniowych Instytutu Kardiologii w Warszawie. 

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych obroną rozprawy doktorskiej pod tytułem: „ Ocena zmienności ciśnienia tętniczego oraz wybranych parametrów układu sercowo – naczyniowego u chorych z guzem chromochłonnym”.

Leczone choroby:  zawał serca, nadciśnienie tętnicze,  choroba wieńcowa,  arytmia,  nadciśnienie płuce,  miażdzyżca,  choroby niedokrwienne serca.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

Doppler tętnic szyjnych 170 zł

Doppler tętnic udowych 220 zł

Doppler żył i tętnic kończyn dolnych 360 zł


dr Julita ZALEWSKA
Pracuje w Szpitalu MEDICOVER w Warszawie na Oddziale Kardiologii.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: od 8:00
Wtorek: od 8:00
Piątek: od 8:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr Julita ZALEWSKA


Pracuje w Szpitalu MEDICOVER w Warszawie na Oddziale Kardiologii. 

Specjalizacje: choroby wewnętzne, kardiologia.

Wykształcenie/osiągniecia
Akademia Medyczna w Warszawie, dyplom w 2006r. Specjalizację z kardiologii odbyła w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.  Na co dzień  zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną, wykonywaniem badań echokardiograficznych, testów wysiłkowych, opracowaniem badań holterowskich. Posiada akredytację indywidualną I stopnia w zakresie echokardiografii Sekcja Echokardiografii PTK Obecnie pracuje w Szpitalu Medicover w Warszawie na Oddziale Kardiologii. 

Od 2008 roku członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, obecnie również Sekcji Echokardiografii PTK.

Zainteresowania zawodowe
Od początku pracy zawodowej związana z Odziałem Kardiologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Szczególne zainteresowania związane  w echokardiografią oraz diagnostyką nieinwazyjną i leczeniem chorób układu krążenia.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

Echo serca 170 zł

Próba wysiłkowa 200 zł

 


dr n. med. Joanna ZAKRZEWSKA
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Wtorek: od 16:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n. med. Joanna ZAKRZEWSKA


Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca. 

Specjalizacje: kardiologia, w szczególności zaburzenia rytmu serca.

Jest doświadczonym specjalistą praktykiem, który na codzień wszczepia stymulatory serca oraz wykonuje kontrole ich pracy.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

Kontrola stymulatora 150 zł

Konsultacja kardiologiczna połączona z kontrolą stymulatora 300 zł


dr Grzegorz WARMIŃSKI
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca i Pracowni Elektrofizjologicznej.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Wtorek: od 13:30
umów wizytę
Kardiosystem

dr Grzegorz WARMIŃSKI


Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca i Pracowni Elektrofizjologicznej. 

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

Kontrola stymulatora 150 zł

Konsultacja kardiologiczna połączona z kontrolą stymulatora 300 zł


dr n. med. Piotr URBANEK
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca.    

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Środa: od 13:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n. med. Piotr URBANEK


Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca.  

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia, w szczególności zaburzenia rytmu serca.

Jest doświadczonym specjalistą praktykiem, który na codzień wykonuje zabiegi ablacji.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

 


dr hab. n. med. Tomasz RYWIK
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Klinice Niewydolności Serca i Transplantologii.    

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Wtorek: od 15:30
umów wizytę
Kardiosystem

dr hab. n. med. Tomasz RYWIK


Pracuje w Instytucie Kardiologii w Klinice Niewydolności Serca i Transplantologii.  

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia.

Przyjmuje pacjentów kardiologicznych i wykonuje USG naczyń tętnic szyjnych i USG naczyń tętnic kończyn dolnych.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 250 zł

Doppler tętnic szyjnych 170 zł

Doppler tętnic udowych 220 zł

 


dr hab. n. med. Aleksander PREJBISZ prof. Nadzw. IK
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Nadciśnienia Tętniczego, specjalizuje się w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego oraz diagnostyce guzów nadnerczy, hipertensjolog.  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Środa: od 16:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr hab. n. med. Aleksander PREJBISZ prof. Nadzw. IK


Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Nadciśnienia Tętniczego, specjalizuje się w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego oraz diagnostyce guzów nadnerczy, hipertensjolog.

Uzyskał tytuł Clinical Hypertension Specialist przyznawany przez European Society of Hypertension.

Dr hab. Aleksander Prejbisz specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu trudnego w leczeniu i opornego nadciśnienia tętniczego, a także w diagnostyce i leczeniu wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego, w szczególności pierwotnego hiperaldosteronizmu i guza chromochłonnego. Uczestniczył i uczestniczy w szeregu projektów naukowych i klinicznych związanych z opornym nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym czy pierwotnym hiperaldosteronizmem – w tym dotyczących nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych tych postaci nadciśnienia tętniczego.

Dr hab. Aleksander Prejbisz jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, w którym pełni funkcję Skarbnika, a także jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Hypertension oraz European Society of Hypertension.

Ponadto, dr hab. Aleksander Prejbisz jest autorem lub współautorem publikacji oryginalnych  krajowych i zagranicznych, w takich czasopismach jak: Hypertension, Kidney International, Journal of Hypertension, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Blood Pressure, American Journal of Hypertension, Hypertension Research, European Journal of Endocrinology i Journal of Human Hypertension. Jest również współautorem i autorem monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów poglądowych z zakresu nadciśnienia tętniczego. Bierze czynny udział w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 250 zł

 


dr n. med. Marlena OLSZAK-WAŚKIEWICZ
Pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Wtorek: od 16:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n. med. Marlena OLSZAK-WAŚKIEWICZ


Pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. 

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

Próba wysiłkowa 200 zł


dr n. med. Maciej NYŻNYK
Zastępca Kierownika Izby Przyjęć i Odziału Szybkiej Diagnostyki w Instytucie Kardiologii w Warszawie.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Czwartek: od 16:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n. med. Maciej NYŻNYK


Zastępca Kierownika Izby Przyjęć i Odziału Szybkiej Diagnostyki w Instytucie Kardiologii w Warszawie. 

Specjalizacja: konsultacje internistyczne i kardiologiczne.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

ł


dr n. med. Piotr MICHAŁEK
Kierownik Izby Przyjęć i Odziału Szybkiej Diagnostyki w Instytucie Kardiologii w Warszawie.      

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Czwartek: od 15:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n. med. Piotr MICHAŁEK


Kierownik Izby Przyjęć i Odziału Szybkiej Diagnostyki w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

 

 

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia. 

Doktor Piotr Michałek w Centrum Medycznym KARDIOSYSTEM wykonuje echa serca dorosłych i dzieci.

 


dr n. med. Agata KUBASZEK-KORNATOWSKA
Pracuje w Instytucie Kardiologii na Izbie Przyjęć i Oddziale Szybkiej Diagnostyki.  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: od 16:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n. med. Agata KUBASZEK-KORNATOWSKA


Pracuje w Instytucie Kardiologii na Izbie Przyjęć i Oddziale Szybkiej Diagnostyki.

Specjalizacja: konsultacje internistyczne i kardiologiczne

Laureatka konkursu o stypendia dla młodych naukowców  "ZOSTAŃCIE Z NAMI" Fundacji Tygodnika "Polityka" 2008, Laureatka konkursu o stypendia dla młodych uczonych "START" FNP  2008.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

Telekonsultacja 120 zł


dr n.med. Miłosz MARONA
Doktor Miłosz Marona pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia.  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Piątek: od 15:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n.med. Miłosz MARONA


Doktor Miłosz Marona pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia.

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Doświadczenie: Od 2003 roku pracuje w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie

Specjalizuje się w diagnostyce i terapii ostrych stanów kardiologicznych (m.in. ostry zawał serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca), badaniu echokardiograficznym, leczeniu ambulatoryjnym schorzeń kardiologicznych.


dr hab. n. med. Mariusz KRUK, prof. nadzw. IK
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Klinice Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: od 17:00 (co 2 tyg.)
umów wizytę
Kardiosystem

dr hab. n. med. Mariusz KRUK, prof. nadzw. IK


Pracuje w Instytucie Kardiologii w Klinice Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca. 

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia.

Aktywność zawodową, naukową i innowacyjną prowadzi w zakresie kardiologii interwencyjnej, inwazyjnych i nieinwazyjnych technik obrazowania wieńcowego, oraz ich nowych zastosowań. Jest autorem wielu prac oryginalnych z zakresu ostrych zespołów wieńcowych i obrazowania wieńcowego, współredaktorem pierwszej w Polsce monografii poświęconej nieinwazyjnym metodom obrazowania sercowo-naczyniowego, współautorem metody nieinwazyjnego pomiaru rezerwy wieńcowej, oraz autorem dwóch zgłoszeń patentowych w dziedzinie kardiologii interwencyjnej.

Profesor Mariusz Kruk został laureatem Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - za badania dotyczące określenia roli tomografii komputerowej w ocenie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 250 zł

 
dr n. med. Sylwia KOŁODZIEJCZYK-KRUK
Pracuje w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z pełnym profilem schorzeń kardiologicznych, ze szczególnych uwzględnieniem chorych z nadciśnieniem tętniczym wtórnym i opornym na leczenie.  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 15:00-20:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n. med. Sylwia KOŁODZIEJCZYK-KRUK


Pracuje w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z pełnym profilem schorzeń kardiologicznych, ze szczególnych uwzględnieniem chorych z nadciśnieniem tętniczym wtórnym i opornym na leczenie.

W 2006r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Warszawie. Specjalizację z kardiologii ukończyła w 2015r., w 2017r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

Telekonsultacja 120 zł


dr Katarzyna KALIN
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Środa: od 15:30
Piątek: od 15:30
umów wizytę
Kardiosystem

dr Katarzyna KALIN


Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca. 

Specjalizacja: konsultacje internistyczne i kardiologiczne.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

Próba wysiłkowa 200 zł

 


dr Andrzej HASIEC
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca.     

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: od 13:00
Piątek: od 13:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr Andrzej HASIEC


Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca.   

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

Telekonsultacja 120 zł

 


dr hab. n. med. Jacek GRZYBOWSKI, prof. nadzw. IK
Kierownik Oddziału Kardiomiopatii w Instytucie Kardiologii w Warszawie.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: od 16:00

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr hab. n. med. Jacek GRZYBOWSKI, prof. nadzw. IK


Kierownik Oddziału Kardiomiopatii w Instytucie Kardiologii w Warszawie. 

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia, w szczególności kardiomiopatie.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna pierwszorazowa 500 zł

Konsultacja kardiologiczna kolejna 400 zł


dr hab. n. med. Marek KABAT, prof. nadzw. IK
Zastępca Kierownika Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Warszawie.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Środa: od 15:30

Umówienie wizyty tylko telefonicznie

Kardiosystem

dr hab. n. med. Marek KABAT, prof. nadzw. IK


Zastępca Kierownika Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Warszawie. 

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia, hipertensjologia.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 350 zł

 


dr hab. n. med. Piotr DOBROWOLSKI
Pracuje w Klinice Wrodzonych Wad Serca, jest kierownikiem Samodzielnej Poradni Lipidowej w Instytucie Kardiologii w Aninie  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Środa: od 15:15
umów wizytę
Kardiosystem

dr hab. n. med. Piotr DOBROWOLSKI


Pracuje w Klinice Wrodzonych Wad Serca, jest kierownikiem Samodzielnej Poradni Lipidowej w Instytucie Kardiologii w Aninie

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 250 zł

Echo serca 170 zł

 


dr hab. n. med. Paweł DEREJKO
Ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu MEDICOVER w Warszawie.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Wtorek: od 16.00
umów wizytę
Kardiosystem

dr hab. n. med. Paweł DEREJKO


Ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu MEDICOVER w Warszawie. 

Doświadczony specjalista - praktyk, który na codzień wykonuje zabiegi ablacji.

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia, w szczególności zaburzenia rytmu serca, elektrofizjologia.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 300 zł

 


dr Jan CISZEWSKI
Pracuje w Instytucie Kardiologii na Oddziale Zaburzeń Rytmu Serca II Kliniki Choroby Wieńcowej  (kierownik Oddziału: prof Mariusz Pytkowski).   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Wtorek: od 15:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr Jan CISZEWSKI


Pracuje w Instytucie Kardiologii na Oddziale Zaburzeń Rytmu Serca II Kliniki Choroby Wieńcowej  (kierownik Oddziału: prof Mariusz Pytkowski). 

Posiadane specjalizacje: kardiologia

Zakres obowiązków w Oddziale: zabiegi ablacji, kontrole pacjentów z kardiowerterami-defibrylatorami(ICD)/stymulatorami/układami resynchronizującymi(CRT), diagnostyka i leczenie chorych z zaburzeniami rytmu

Zainteresowania naukowe: 

-wpływ stymulacji komór na rozwój migotania przedsionków u pacjentów z wszczepionymi stymulatorami lub układami resynchronizującymi (CRT), 

-wybór optymalnego leczenia pacjentów z układami resynchronizującymi i migotaniem przedsionków.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

Kontrola stymulatora 150 zł

Konsultacja kardiologiczna połączona z kontrolą stymulatora 300 zł


dr Robert BODALSKI
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Wtorek: od 13:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr Robert BODALSKI


Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca. 

Na codzień wykonuje zabiegu ablacji. 

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, kardiologia, w szczególności zaburzenia rytmu serca, elektrofizjologia.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

 


dr Maciej BIEGANOWSKI
Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Piątek: od 12:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr Maciej BIEGANOWSKI


Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca. 

Specjalizacja: konsultacje internistyczne i kardiologiczne.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

 


KARDIOCHIRURG
dr Dariusz Zieliński
Pracuje w Szpitalu Medicover w Warszawie na Oddziale Kardiochirugii.    
Godziny przyjęć:
umów wizytę
Kardiosystem

dr Dariusz Zieliński


Pracuje w Szpitalu Medicover w Warszawie na Oddziale Kardiochirugii.  


dr n. med. Krzysztof WRÓBEL
Pracuje w Szpitalu Medicover w Warszawie na Oddziale Kardiochirugii.  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Czwartek: od 11:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n. med. Krzysztof WRÓBEL


Pracuje w Szpitalu Medicover w Warszawie na Oddziale Kardiochirugii.

Zainteresowania zawodowe:
Chirurgia wieńcowa: operacje bez krążenia pozaustrojowego; tętnicza rewaskularyzacja serca;
Chirurgia zastawki mitralnej: plastyka mitralna; małoinwazyjne operacje
Chirurgia zastawki aortalnej: małoinwazyjne operacje wymiany i naprawy zastawki
Chirurgia aorty
Chirurgiczne leczenie niewydoności serca
Inne informacje
 
STAŹE NAUKOWE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
• Europejska Szkoła Kardiochirurgii i Torakochirurgii, Bergamo, Włochy
• Uniwersytet w Freiburgu, Niemcy, Klinika Kardiochirurgii
• Europejski College Transplantacyjny Rotterdam, Holandia
• Europejskie Warsztaty Transplantacyjne, Malmo, Szwecja
• Master of Mitral Valve Repair, Barcelona, Hiszpania;
• Aortic Valve Repair, Bruksela;
 
CZŁONKOSTWA TOWARZYSTW NAUKOWYCH:
• Europejskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgiczne (EACTS)
• Towarzystwo Torakochirugów Amerykańskich (STS)
• Polskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgiczne (PTKTCh)
• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK)
• Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
• Polskie Towarzystwo Transplantacyjne (PTT)
• Europejskie Towarzystwo Transplantacyjne (ESOT)


KARDIOLOG DZIECIĘCY
dr n. med. Maria MISZCZAK-KNECHT
Pracuje w Klinice Kardiologii w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: od 16:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr n. med. Maria MISZCZAK-KNECHT


Pracuje w Klinice Kardiologii w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

Specjalizacje: pediatria, kardiologia dziecięca, ,w szczególności omdlenia i zaburzenia rytmu serca u dzieci.

Absolwentka I Wydzialu Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny); specjalizacje: II stopnia w zakresie pediatrii, kardiologia dziecięca. 
Od początku swojej ponad 20-letniej pracy zawodowej związana z Kliniką Kardiologii Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

Wiedzę i doświadczenie w kardiologii dziecięcej zdobywała również w Royal Brompton Heart and Lung Institute w Londynie oraz w Alberta University w Edmonton w Kanadzie. 

Prywatnie mama dwóch wspaniałych chłopców; uwielbia taniec, gotowanie i słońce.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 250 zł

Próba wysiłkowa 200 zł

Próba wysiłkowa połączona z konsultacją 350 zł


dr Alicja MIRECKA-ROLA
Doktor Alicja Mirecka-Rola pracuje w Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na Oddziale Kardiologicznym. Wykonuje badania echo serca u dzieci.  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: od 16:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr Alicja MIRECKA-ROLA


Doktor Alicja Mirecka-Rola pracuje w Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na Oddziale Kardiologicznym. Wykonuje badania echo serca u dzieci.

Wykonywane usługi:

Echo serca u dzieci 190 zł

 


dr Tomasz KSIĄŻCZYK
Pracuje w Dzięcięcym Szpitalu Klinicznym na ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Specjalizuje się w leczeniu pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.  

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Czwartek: od 17:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr Tomasz KSIĄŻCZYK


Pracuje w Dzięcięcym Szpitalu Klinicznym na ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Specjalizuje się w leczeniu pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 200 zł

Próba wysiłkowa 200 zł

Próba wysiłkowa połączona z konsultacją 300 zł


dr hab. n. med. Katarzyna BIEGANOWSKA, prof. nadzw. IP CZD
Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.   

więcej informacji »

Godziny przyjęć:
Czwartek: od 16:00
umów wizytę
Kardiosystem

dr hab. n. med. Katarzyna BIEGANOWSKA, prof. nadzw. IP CZD


Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

Specjalizacje: pediatria, kardiologia dziecięca

Wykonywane usługi:

Konsultacja kardiologiczna 250 zł

 


PARTNERZY

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE

Przychodnia specjalistyczna Kardiosystem - Warszawa

Podaj nam swój adres e-mail, by zapisać się do newslettera i być na bieżąco z informacjami oraz promocjami przychodni Kardiosystem.

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

zamknij